HISTORIA STOWARZYSZENIA

Geneza Koła Bialczan
 

Miasto nasze najczęściej kojarzone jest z Radziwiłłami i J.I. Kraszewskim, pisarzem, który gród nad Krzną z nostalgią wspominał: „Ach w tej Białej przebyłem ja najlepsze z moich lat dziecięcych, w niej się moja dusza otworzyła na świat, tu poczułem pierwszą chętkę do pisania i raz pierwszy wziąłem pióro w rękę. Widzicie teraz, dlaczego kocham tak Białą i szanuję jej wspomnienie”. Prawie sto lat później pisarz został patronem odrodzonej w 1916 r. szkoły w Białej, a jej pierwsi absolwenci z miłości do „Kraju lat dziecinnych” założyli w Warszawie, we wrześniu 1922 r. Koło Bialczan – najstarsze Towarzystwo Regionalne na Podlasiu.
 

To z inicjatywy Koła Bialczan Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2012 Rokiem J.I. Kraszewskiego. Członkowie Koła podjęli szereg działań propagujących postać najwybitniejszego absolwenta bialskiej Akademii. W roku 2008 w centralnym punkcie miasta, na Placu Wolności odsłonięto pomnik – Ławeczkę J.I. Kraszewskiego. Koło Bialczan ma w tym przedsięwzięciu znaczny swój udział. Już 90 lat Koło prowadzi ożywioną działalność w różnych warunkach ustrojowych i społecznych. W mieszkaniu prof. Anieli Walewskiej i jej brata Polikarpa w Warszawie odbywały się pierwsze zebrania naszego stowarzyszenia. Koleżanki i Koledzy z naszego Koła bohatersko walczyli na różnych frontach II wojny światowej. Po wojnie sędzia Józef Betley i adwokat Józef Huczko próbowali wznowić działalność naszego Koła, ale wobec sprzeciwu „ludowej władzy” udało się to dopiero w 1959 r. Zjazdy koleżeńskie absolwentów i wychowanków bialskich szkół średnich, to jak gdyby oddzielny, piękny i ważny rozdział w działalności Koła Bialczan. Dotychczas odbyło się osiem Zjazdów, w kolejnych latach: 1922, 1928, 1957, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008. Szczegółowe relacje z nich przedstawia Państwu w książce, wydanej z okazji Jubileuszu pt. „Koło Bialczan. Historia Stowarzyszenia w okresie 1922-2012” dr Szczepan Kalinowski – członek naszego towarzystwa i zasłużony regionalista na Podlasiu.
 

Utrzymywanie więzi koleżeńskich z młodzieżą bialskich szkół, wzajemna pomoc i współpraca, organizowanie życia towarzyskiego i kulturalnego, promocja miasta i regionu – to główne idee zapisane w statucie stowarzyszenia. Przez pokolenia Koło Bialczan podtrzymywało więzi z wychowankami szkół bialskich przebywających za granicami swego rodzinnego miasta czy kraju. Dzięki zaangażowaniu licznej grupy Koleżanek i Kolegów Koło nasze ma wiele osiągnięć. Wybitnym działaczom, którzy promują nasz rodzinny gród, nadajemy godność Honorowego Członka Koła Bialczan. Za 90 lat wspaniałej, społecznej pracy na rzecz naszego miasta i regionu reprezentantom wszystkich pokoleń Koła Bialczan, Tym żyjącym i Tym, których już z nami nie ma, składam wielkie podziękowania. To Wasza praca Koleżanki i Koledzy tworzy piękną kartę tradycji i przyszłość naszego Stowarzyszenia.

 

Marek Światłowski (1950-2017)

- ze wstępu do książki „Koło Bialczan. Historia Stowarzyszenia w okresie 1922-2012” autorstwa dr. Szczepana Kalinowskiego.