Koło Bialczan jest regionalnym stowarzyszeniem, które może się poszczycić długim - bo 95 - letnim istnieniem. Założone zostało 21 września 1922 roku na I Zjeździe Koleżeńskim Wychowanków i Absolwentów Szkół Bialskich.
 

Początkowo jego siedzibą była Warszawa, gdyż tam mieszkało grono ludzi połączonych trwałą więzią z Białą Podlaską (miastem, w którym się urodzili i kształcili). Należeli do nich: Stefan Pliszczyński, Antoni Pawłowski, Ignacy Piotrowski i wielu, wielu innych. Działalność Koła Bialczan opierała się w tym okresie na utrzymywaniu kontaktów
z rodzinnym miastem, ze szkołą i młodzieżą. Współuczestniczono w organizowaniu imprez kulturalnych, udzielaniu pomocy młodzieży szkolnej i akademickiej. Lata hitlerowskiej okupacji to czas, kiedy stowarzyszenie prawnie nie istniało, ale bialczanie walczyli z bronią w ręku lub w konspiracji, a także prowadzili tajne nauczanie. Chociaż nie działali jako członkowie regionalnego stowarzyszenia to okres ten należy zaliczyć do historii Koła Bialczan.


Już w 1947 roku członkowie Zarządu - Józef Betley i Józef Huczko próbowali wznowić formalną działalność, ale niestety trzeba było czekać jeszcze 12 lat, by w 1959 roku władze wojewódzkie w Lublinie zezwoliły na prowadzenie stowarzyszenia zwykłego pod nazwa Koło Bialczan, tym razem z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Statut stowarzyszenia stanowi, iż do zarządu wybiera się dziewięciu członków. Dyrektorzy liceów i. E. Plater i J.I. Kraszewskiego wchodzą do niego "z urzędu". 

 

Waldemar Godlewski

Prezes Zarządu

prezes@kolobialczan.pl

Ewa Siekielewska

Zastępca Prezesa

wiceprezes@kolobialczan.pl

Jerzy Trudzik

Sekretarz Zarządu

sekretarz@kolobialczan.pl

Leszek Adamski

Członek Zarządu

Justyna Krupa

Członek Zarządu

Maria Osikowska

Skarbnik Zarządu

skarbnik@kolobialczan.pl

Małgorzata Kaczmarczyk

Członek Zarządu

Dyrektor II LO im. Emilii Plater

Ireneusz Szubarczyk
Roland Kułakowski

Członek Zarządu

info@mysite.com

Członek Zarządu

Dyrektor I LO im. J. Kraszewskiego

Krystyna Nowicka
Antoni Szyc

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA BIALCZAN (od 2017)

RZECZNIK KOŁA BIALCZAN

Rzecznik Stowarzyszenia

rzecznik@kolobialczan.pl

Tel: (+48) 601 374 293

Członek Zarządu

Członek Zarządu

O NAS